MIÉRT KOMONDOR

Köztudott, hogy a kutya iránti vonzódásom és a tenyésztéssel kapcsolatos érdeklődésem a Puli fajtával kapcsolatban kezdődött és teljesedett ki. Gyakorlatilag kijelenthetem, hogy a Puli fajtán keresztül szerettünk bele párommal, Kittyvel a Komondorba, mert a tenyésztés, kiállítás és kutyázás kapcsán ismerkedtünk meg Komondorosokkal, akikhez először csak a fajta iránti puszta érdeklődés vezérelt, majd az ismerkedésből és a kapcsolattartásból barátság szövődött. Konkrétan Agyar Komondorunk tenyésztőiről van szó, akikhez sűrűn ellátogattunk, egészen közelről ismertük Agyar szüleit és a Komondor fajta a mindenapokban varázsolt el bennünket. Erre azért voltunk kíváncsiak, mert nem a kiállítási pompában tündöklő Komondor érdekelt bennünket, hanem a hétköznapokban családdal együtt élő Komondor. Elmondhatatlan köszönettel tartozunk Agyar tenyésztőinek, a Bácskaszéli Bundás Komondor tenyészetnek, Korponai Brigittának és Papp Gábornak azért, hogy beleszerettünk ebbe a csodálatos fajtába. Hogy miért szerettünk bele? Azért, mert minden kérdésünkre válaszoltak, mert megismerhettük őket testközelből nem pedig a kiállítási ring távlatából. Nézetük, hozzáállásuk, látókörük és szemléletük örök példa marad számunkra és követendő cél. Valahogy a látószög a Komondorral kapcsolatban miránk is ránk ragadt és valahogy teljesen másképp gondolkodunk akkor, amikor a Komondor, mint a fajta jelene, jövője és a miértek válasza eszünkbe jut. Elsősorban Kitty volt az, aki ragaszkodott a fajtához és határozottan akarta, hogy az udvarunkba a Pulik mellé Komondor is kerüljön.

Én magam csak a meglepetés erejét használtam ki akkor, amikor barátainknál megszületett az első Komondor alom és Kitty tudta nélkül neki örömet szerezve előjegyeztem a legígéretesebb szukára az alomban. Így Komondor tulajdonosok és főleg gazdák lettünk, amit azóta is minden áldott nap csodaként élünk meg, hiszen egy Komondor gazdájának lenni olyan érzés, mint amit maga a fajta sugároz, ha az ember rá emeli tekintetét. Erőt sugárzó, impozáns, felemelő és fenséges érzés a kutyák királyának társa lenni. Nem idegen egyébként a két fajta, a Komondor és a Puli társ szerepe a magyar pásztorkutyák történelmében, hiszen igaz más feladatot láttak el, de együtt és egymás mellett dolgozott a két fajta az idők folyamán a magyar történelemben. Együtt kint a pusztán, a jószág mellett. Ez az ősi mesterség, mint késztetés és hagyomány szövi át a hozzáállásunkat, azonban hisszük és valljuk, hogy a Komondor, mint fajta képes arra, hogy a jelen kor társadalmi követelményeinek meg tud felelni és a mai modern civilizáció elvárásaiba beilleszthető.

Ennek jegyében bennünket elsősorban a Komondor belső tulajdonságai és értékei érdekelnek, természetesen a küllem fontosságát nem elhanyagolva, de a megjelenési forma tekintetében inkább a tartalomhoz a forma, azaz a típus, mint használatnak megfelelő külső megjelenési forma él értékrendünkben. Azért, mert a Komondor fajta évezredek alatt úgy szelektálódott, hogy a kitenyésztésében elsődlegesen a belső értékei játszottak szerepet, nemesítésében legfontosabbak tehát a belső tulajdonságai voltak. Ez soha nem lehet divat kérdése és nem lehet megalkuvás kérdése. Azt nehezen tudja megfogalmazni az ember, hogy mit szeret a fajtában és úgy gondolom nem is kell, hanem ezt át kell élni. A tapasztalás bizonyosságát mindenkinek meg kell hagyni, hogy önmaga élje meg, mert tényleg igazából leírni és elmondani nem lehet. Viszont a sors keze által olyan Komondor került a kezünkbe, aki úgy gondoljuk, hogy megérdemli néhány oldal erejéig a nyilvánosságot. Nem gondolunk a Komondor fajtát illetően óriási sikerekre, nem szeretnénk a tenyésztés legmélyebb rejtett bugyraiban elmerülni, hanem boldogok vagyunk és a Komondorról a kutya jut eszünkbe!